ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Η εταιρία μας έχει εκπονήσει μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για πολλά από τα πλέον σημαντικά έργα υποδομής της Ελλάδας. Έχει δραστηριοποιηθεί σε μεγάλο εύρος έργων των οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών συγκοινωνιών αποκομίζοντας εκτεταμένη εμπειρία στο χώρο.

Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια των εκτελούμενων μεγάλων Ελληνικών οδικών έργων, της Εγνατίας Οδού και του άξονα Π.Α.Θ.Ε., έχει μελετήσει οδικές σήραγγες συνολικού μήκους περίπου 30 χιλιομέτρων.

Υποτομείς:

  Σιδηροδρομικοί σταθμοί
  Αμαξοστάσια
  Χώροι εξυπηρέτησης
  Αερολιμένες
  Λιμάνια
  Οδοποιία: Δρόμοι/Εθνικοί Οδοί, Κόμβοι
  Οδικές Σήραγγες: Αστικές, υποθαλάσσιες, ορεινές

Υπηρεσίες:

  Φωτισμός Σηράγγων
  Αερισμός Σηράγγων
  Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας
  Έλεγχος Κυκλοφορίας (LCS, VSLS, VMS)
  Πυροπροστασία
  Ραδιοεπικοινωνίες
  Συστήματα CCTV
  Συστήματα SCADA
  Φωτισμός Οδικών Κόμβων
  Μελέτες αμαξοστασίων
  Μελέτες αερολιμένων
  Μελέτες λιμένων