ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το Γραφείο Μελετών Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (KONSTANT GROUP) έχει εκπονήσει την επίβλεψη σημαντικών τεχνικών έργων.