ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Το Γραφείο Μελετών Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (KONSTANT GROUP) αναλαμβάνει τη διαχείριση έργων, παρέχοντας συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στους φορείς.