Κτιριακά

 • ΗΜ μελέτη για το κτίριο Ρούσβελτ. Φορέας: ΝΙΜΤΕΝΚΟ ΑΕ. Έτος: 2022
 • ΗΜ μελέτη για τα γραφεία της Sunlight στην Ξάνθη. Φορέας: Sunlight. Έτος: 2022
 • Μελέτες σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων για την παραλλαγή της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Ειδομένης στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη (α.π. 561). Φορέας: Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ. Έτος: 2018
 • Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου «Πρότυπο Επιδεικτικό έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικό κτίριο ιδιοκτησίας εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητήρίου Θεσσαλονίκης επί της πλατείας Μοριχόβου 1» Φορέας: ΕΒΕΘ Ετος: 2015
 • Μελέτη Η-Μ εγκαταστάσεων κοινοτικού καταστήματος Καλάνδρας. Μελέτη Εφαρμογής Φορέας: Δήμος Κασσάνδρας Χαλκιδικής Ετος: 2012
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου γραφείων ΔΕΗ στην Φιλοθέη Κηφησίας στην Αθήνα. Προμελέτη Φορέας: ΘΕΜΕΘΛΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. Ετος: 2011 
 • Αποκατάσταση των προβλημάτων κτιριακού συγκροτήματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού CEDEFOP στην Θεσσαλονίκη. Προμελέτη. μελέτη εφαρμογής. Φορέας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε Ετος: 2011 
 • Μελέτη Η-Μ εγκαταστάσεων Τετραώροφης οικοδομής καταστημάτων με πενταώροφο υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων στα Χανιά Οριστική μελέτη. Φορέας: Ε. Τριποδάκης Έτος: 2007 
 • Μελέτη Η-Μ εγκαταστάσεων σε Τετραώροφη οικοδομή καταστημάτων με τετραώροφο υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων στα Χανιά Οριστική μελέτη. Φορέας: Ε. Τριποδάκης Έτος: 2004 
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκ/σεων κτιρίου-γραφείων στο Κτιριακό Συγκρότημα ΕΜΑΚ2 Β.Ελλάδος. Προμελέτη, οριστική μελέτη , μελέτη εφαρμογής Φορέας: Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης Ετος: 2003 
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου γραφείων του ΤΕΕ/ΤΚΜ με πλήρως εξοπλισμένο συνεδριακό κέντρο, στη Θεσσαλονίκη. Προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής. Φορέας: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ΤΚΜ Ετος: 2000 
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου γραφείων ασφαλιστικής εταιρίας INTERLIFE στη Θέρμη Θεσ/νίκης. Μελέτη εφαρμογής. Φορέας: INTERLIFE Ετος: 2000 
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Κτιριακού Συγκροτήματος ΕΚΑΒ στην Θεσ/νίκη Οριστική μελέτη προσφοράς. Πρώτη βαθμολογία. Μελέτη εφαρμογής Φορέας: Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ (Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας) Ετος: 2000 
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκ/σεων κτιρίου γραφείων στο Υποκατάστημα Τραπέζης ΕΤΒΑ στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Προμελέτη. Οριστική μελέτη. Μελέτη εφαρμογής. Φορέας: ΕΤΒΑ Ετος: 1998 
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων νέου κτιρίου γραφείων Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής. Φορέας: Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ετος: 1997 
 • Μεκλέτη Η-Μ Εγκαταστάσεων Φυλακών Μαλανδρινού-Φωκίδα Φορέας: Αθηναϊκή Τεχνική - Υπουργτείο Δικαισύνης Ετος: 1997
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακού σταθμού ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στην Θεσ/νίκη. Προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής. Φορέας: ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ετος: 1996
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκ/σεων Υποκαταστήματος Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης στο Πανόραμα Θεσ/νίκης. Προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής. Φορέας: Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης Ετος: 1996
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκ/σεων Υποκαταστήματος Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης στο Περιστέρι Αθηνών. Προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής. Φορέας: Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης Ετος: 1996
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκ/σεων Υποκαταστήματος Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης στο Χαλάνδρι Αθηνών. Προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής. Φορέας: Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης Ετος: 1996
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού 1000 ατόμων Φυλακής υψίστης ασφαλείας Μαλανδρινού Φωκίδας. Μελέτη προσφοράς. Πρώτη βαθμολογία. Μελέτη εφαρμογής Φορέας: Νομαρχία Φωκίδας (Αθηναϊκή Τεχνική) Έτος: 1996
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού 1000 ατόμων συγκροτήματος Νέων Φυλακών Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Προμελέτη, οριστική, μελέτη εφαρμογής Φορέας: Υπουργείο Δικαιοσύνης-Έτος: 1993-1995
 • Μελέτη εφαρμογής όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στη Θεσσαλονίκη. Προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής. Φορέας: Αμερικανική Γεωργική Σχολή CEDEFOP Ετος: 1994
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων συγκροτήματος διατηρητέων κτιρίων Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης επι των οδών Τσιμισκή-Κατούνη και Μητροπόλεως στη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνεται κτίριο Τραπέζης, Χρηματιστηρίου, και Μουσείου Μουσικών Οργάνων. Προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής. Φορέας: Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης Ετος: 1994
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου γραφείων της εταιρείας Μηχανική Α.Ε. στην Κομοτηνή. Προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής. Φορέας: Μηχανική Α.Ε. Ετος: 1993
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκ/σεων κτιρίου γραφείων και εμπορικό κέντρο Αριστοτέλη Δελλιδη επί της Πλ.Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης. Φορέας: Αριστοτέλης Δελλίδης Ετος: 1993 
 • Η-Μ Μελέτη μετατροπής των αιθουσών παλαιών ανακτόρων στην Κέρκυρα καθώς και τη δημιουργία αιθουσών συσκέψεων για την σύνοδο Κορυφής στην Κέρκυρα το 1994. Φορέας: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. Ετος: 1992 
 • Μελέτη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου γραφείων αδελφών Παπανικολάου επί της οδού Τσιμισκή, Θεσσαλονίκης. Μελέτη εφαρμογής. Φορέας: Αφοί Παπανικολάου Ετος: 1981 
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας. Προμελέτη - Οριστική μελέτη - Μελέτη εφαρμογής. Φορέας: ΤΑΧΔΙΚ - Νομαρχία Δράμας Ετος: 1980
 • Αμφιθέατρο ΤΕΕ
  Kτίριο ΕΒΕΘ
  Kτίριο ΤΕΕ ΤΚΜ
  Κτίριο Cedefop
  Γραφεία ΕΤΕΘ Θέρμη