ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Γραφείο Μελετών Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (KONSTANT GROUP) έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει δραστηριοποιηθεί σε μεγάλο εύρος έργων υποδομής όπως οδοποιίες, σήραγγες κ.α., αλλά και κτιριακών έργων, διαφόρων χρήσεων, όπως κτίρια γραφείων, εκπαιδευτικά κτίρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α. αποκομίζοντας εκτεταμένη εμπειρία στο χώρο.Τομείς εξειδίκευσης:

ΚΤΙΡΙΑΚΑ

H εταιρεία μας έχει αναλάβει την εκπόνηση μελετών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σημαντικών κτιρίων δημόσιου και ιδιωτικού καθεστώτος σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο.

Περισσοτερα

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Η εταιρία μας έχει εκπονήσει μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για πολλά από τα πλέον σημαντικά έργα υποδομής της Ελλάδας. Έχει δραστηριοποιηθεί σε μεγάλο εύρος έργων των οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών συγκοινωνιών αποκομίζοντας εκτεταμένη εμπειρία στο χώρο.

Περισσοτερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει με επιτυχία μεγάλο αριθμό ειδικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων έχοντας πάντα σαν γνώμονα τον σωστό και ποιοτικό σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κατά περίπτωση εγκατάστασης.

Περισσοτερα